Συνεργασία με τη FEAC Engineering

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά την εταιρία FEAC Engineering που αποφάσισε να στηρίξει την προσπάθεια μας. Με την πολύτιμη βοήθεια τους, θα μπορέσουμε να έρθουμε ένα βήμα πιο κοντά στην ολοκλήρωση του project “Phaethon”.

Η FEAC Engineering αποτελεί εταιρία θεσμό στην παροχή υπηρεσιών για τη ρεαλιστική προσομοίωση φυσικών προβλημάτων. Αποτελεί business partner της “Siemens” και παρέχει στους καταναλωτές της λογισμικά, όπως: Simcenter 3D, Femap, Star-CCM+, HEEDS, Amesim, Fibersim, κτλ.

Με τη βοήθεια τους θα μπορέσουμε να ανεβάσουμε το επίπεδο των αναλύσεων πάνω στην αεροδυναμική μελέτη, καθώς και στην διάδοση θερμότητας της κατασκευής και τη μελέτη των αλεξιπτώτων των συστημάτων ανάλυσης, λόγω της μεγάλης ακρίβειας και πιστότητας του λογισμικού.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε το site της FEAC Engineering.

Συνεργασία με τη FEAC Engineering
Κύλιση προς τα επάνω