Σχετικά με Εμάς

Ποιοί Είμαστε

Η ομάδα ASPiRE (Aerospace Research Engineering) ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2017 από ένα σύνολο φοιτητών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Τα κοινά ενδιαφέροντα στις αεροδιαστημικές εφαρμογές, καθώς και η διάθεση να εξερευνήσουν και να μάθουν άγνωστους και διαφορετικούς τομείς, αποτέλεσε τον κύριο λόγο της δημιουργίας της. Πλέον αποτελεί την επίσημη ερευνητική ομάδα αεροδιαστημικών εφαρμογών του πανεπιστημίου. Απαρτίζεται και αντλεί νέα μέλη, κυρίως από τρία από τα Πολυτεχνικά Τμήματα του Πανεπιστημίου, το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, το Τμήμα Χημικών Μηχανικών και το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών.

Η Αποστολή μας

Αποστολή της ομάδας είναι η δημιουργία μιας ερευνητικής κοινότητας στους κόλπους του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, η καλλιέργεια πνεύματος συνεργασίας ανάμεσα στους φοιτητές, η επίλυση πραγματικών προβλημάτων, η ελεύθερη παροχή γνώσεων στο ευρύ κοινό και η συμμετοχή σε σχετικούς φοιτητικούς διαγωνισμούς με κίνητρο την απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και εμπειριών από πραγματικές εφαρμογές. Το όραμά μας είναι η προώθηση του πανεπιστημίου και του συναρπαστικού τομέα της μηχανικής και της αεροδιαστημικής. Επιθυμούμε να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο αύριο για όλους μας!

0
Μέλη
0
Projects
Κύλιση προς τα επάνω