αποστολή 2022-2023

Project Iris

Το πρώτο εγχείρημα της ASPiRE στο χώρο της αεροναυπηγικής!
Απώτερος στόχος του, η συμμετοχή στο UAS Challenge στην Αγγλία.

ASPiRE Aeronautics Project

Λίγα λόγια για το project

Το project Iris αποτελεί το πρώτο εγχείρημα της ASPiRE στο χώρο της αεροναυπηγικής! Το project ξεκίνησε το 2022, στελεχωμένο από φοιτητές του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και του Τμήματος Πληροφορικής. Επιστημονική επίβλεψη παρέχει ο Δρ. Κυριάκος Βαφειάδης του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΠΔΜ.

 

Βασικό σκοπό του Iris αποτελεί η συμμετοχή στο διεθνή διαγωνισμό UAS Challenge που διοργανώνεται ετησίως στο Buckminster του Ηνωμένου Βασιλείου, από το Institute of Mechanical Engineering (IMECHE). Αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους φοιτητικούς διαγωνισμούς παγκοσμίως, με συμμετοχή ομάδων από Πανεπιστήμια όλου του κόσμου!

 

Το αεροπλάνο της ASPiRE που επρόκειτο να διαγωνιστεί στον UAS του 2023 αποτελεί ένα μοντέλο σταθερής πτέρυγας (fixed wing), εξ’ ολοκλήρου σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από τα μέλη της ομάδας, τόσο σε μηχανολογικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο ηλεκτρονικών πτήσης (avionics). Το λογισμικό υπεύθυνο για την αυτόνομη καθοδήγηση του αεροσκάφους θα έχει δημιουργηθεί και αυτό από τα μέλη της ομάδας.

Οι υποομάδες

Σκοπός της υποομάδας των Avionics (Aviation Electronics) είναι ο σχεδιασμός, προγραμματισμός και κατασκευή του συνόλου των ηλεκτρονικών συστημάτων του αεροσκάφους, τόσο σε επίπεδο υλισμικού όσο και λογισμικού.

Το σύστημα των avionics αποτελείται από τα εξής τμήματα:

  • Το σταθμό βάσης, ο οποίος θα βρίσκεται στο έδαφος και θα πραγματοποιήσει τον έλεγχο του αεροσκάφους, καθώς και την απεικόνιση των δεδομένων που αφορούν στην κατάσταση του αεροσκάφους . 
  • Το σύστημα του αυτόματου πιλότου, το οποίο είναι υπεύθυνο για την πλήρως αυτόνομη εκπόνηση της αποστολής.
  • Τον υπολογιστή πτήσης ο οποίος είναι υπεύθυνος για όλους τους απαιτούμενους υπολογισμούς και την αρμονική λειτουργία των υποσυστημάτων.

Η ομάδα του Mechanical έχει χωριστεί σε δύο μέρη: τις υποομάδες των Structural και Aerodynamics.

  • Ο τομέας του Structural έχει ως στόχο τον σχεδιασμό και την κατασκευή του εσωτερικού σκελετού του αεροσκάφους. Τα μέλη του σχεδιάζουν όλα τα εξαρτήματα του αεροσκάφους και μελετούν τις καταπονήσεις που δέχονται με σκοπό την εξασφάλιση της δομικής ακεραιότητας της κατασκευής κατά την πτήση.
  • Ο τομέας των aerodynamics ασχολείται με τον αεροδυναμικό σχεδιασμό και την πτητική συμπεριφορά του αεροσκάφους. Τα μέλη του σχεδιάζουν τις εξωτερικές γεωμετρίες του αεροσκάφους και μελετούν τα αεροδυναμικά χαρακτηριστικά με στόχο την βέλτιστη πτητική απόδοση ώστε να εκτελεστεί επιτυχώς η αποστολή.
Κύλιση προς τα επάνω